09:00
10 augustus 2022

Rapport: Een beetje corrupt bestaat niet

Het rapport ‘Een beetje corrupt bestaat niet, een onderzoek naar omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven’ is het resultaat van een dossieronderzoek naar corruptie in Nederland. Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek naar mogelijke oorzaken van corruptie, verricht door de afdeling Strafrecht en criminologie van de Vrije Universiteit.  Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in verklaringen voor de omkoping van ambtenaren door ondernemers, waarbij deze studie zoekt naar verklaringen op het niveau van de betrokkenen zelf, hun organisatie, en hun (corrupte) relatie. Voor het onderzoek zijn strafdossiers bestudeerd afkomstig van zowel de Rijksrecherche als de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Lees verder via Anti Corruptie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.