08:31
22 juli 2024

Radicalisering: signaleren en handelen binnen het onderwijs

Een van de meest gestelde vragen is of er bepaalde gedragingen en uiterlijke kenmerken bestaan op basis waarvan radicalisering bij leerlingen kan worden waargenomen. Helaas, een eenduidig profiel met bijbehorende checklist bestaat niet. Toch zijn er wel degelijk bepaalde zaken waar u als onderwijsprofessional op kunt letten. Deze zullen in dit informatieblad behandeld worden. Maar wees voorzichtig met signalen te duiden.

 Let op dat u polarisatie niet in de hand helpt. Dan gaat u stigmatiseren. Het zijn niet alleen jongens en/of moslims die radicaliseren. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van rechtsradicalisme.

 Orthodoxie hoeft niet hand in hand te gaan met radicalisering. Een zoektocht in waarden en geloof kunt u ondersteunen. Het is ook raadzaam om dit te doen, gezien internet dé aangewezen plek is waar de zoekende jongeren geconfronteerd worden met radicale perspectieven.

 Dat leerlingen bepaalde opvattingen hebben, hoeft nog geen actie te betekenen. En actie hoeft nog geen strafbaar feit te betekenen. Radicalisme is soms ook de drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen

 Bespreek signalen met collega’s en eventueel met externen die een deel vormen van het leven van de leerling: de voetbalcoach, de voorganger in de moskee, etc. Een afzonderlijk signaal is niet afdoende, meerdere signalen vanuit verschillende invalshoeken kunnen wel een zorgwekkend beeld geven.

 Wanneer er sprake is van ronselen of vermoedens van vertrekken naar bijv. Syrië, leg dan direct contact met politie of het NCTV.

 

Lees verder via School&Veiligheid – Radicalisering: signaleren en handelen binnen het onderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *