01:40
03 oktober 2022

Plicht om fraude te melden onderdeel poortwachtersfunctie van accountant

Controlerend accountants worden gezien als poortwachters. Als beschermers van het publiek belang. Een hygiënefactor in het economisch verkeer. Een essentiële factor in het steeds uitdijende systeem van corporate governance. Een kwaliteitsborg bij betrouwbare financiële verslaggeving. Zo luidt de theorie, de praktijk is weerbarstiger. Situaties waarin de accountant ongegeneerd de kant van zijn cliënt kiest om deze te helpen halen vaker de media dan situaties waarin de accountant de deur voor die cliënt dichtgooit. Klantbelang gaat dan voor op het publiek belang. Spelregels inzake corporate governance vormen dan slechts letters op papier. Feit is dat toezichthouder AFM (nog) niet tevreden is over de kwaliteit van de controlewerkzaamheden van de accountant.

Lees verder via het FD

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.