11:39
04 oktober 2022

Expired: Overlastbeperkende maatregelen rondom coffeeshops Lessen voor lokale partners

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) verrichtte tussen 2010 en 2012 een doelbereikingsonderzoek uit naar een aantal pilots om overlast rondom coffeeshops te verminderen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In de periode 2010-2012 zijn door twaalf Nederlandse gemeenten pilotmaatregelen ontwikkeld en grotendeels geïmplementeerd. Deze pilots zijn gericht op het reduceren van overlast rond coffeeshops. Uiteindelijk zijn zeven pilots definitief doorgezet. Deze pilots zijn onderdeel van het evaluatieonderzoek naar coffeeshoppilots verricht door het COT. Het betrof de gemeenten Arnhem, Heerlen, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Sittard-Geleen en Terneuzen (zie tabel 1.1 voor een overzicht). In tabel 1.1 is een overzicht van de pilots weergegeven. Meer informatie met betrekking tot de werking van individuele pilots is terug te vinden in de gemeentelijke rapportages.

Lees verder via Cot – Overlastbeperkende maatregelen rondom coffeeshops

 

Het voorliggende rapport is het eindrapport van het evaluatieonderzoek van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops in Nederland. In 2013 is een tussenrapport uitgebracht over de implementatie en uitkomsten in de periode mei-november 2012 (Van Ooyen, Bieleman & Korf, 2013). Dit eindrapport beschrijft de ontwikkelingen tot eind 2013.
Het Besloten clubcriterium – ook de ‘wietpas’ genoemd – hield in dat de coffeeshops uitsluitend toegang mochten verlenen en mochten verkopen aan leden. Coffeeshops moesten een controleerbare ledenlijst aanleggen. De ‘wietpas’ ofwel het Besloten clubcriterium is op 19 november 2012 vervallen en per 1 januari 2013 uit de Aanwijzing Opiumwet verwijderd.
Het Ingezetenencriterium is gehandhaafd en houdt in dat coffeeshops alleen aan ingezetenen van Nederland toe-gang mogen verlenen en mogen verkopen. Een ingezetene is een persoon die zijn (woon)adres heeft in een gemeente van Nederland. De coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en degene aan wie hij verkoopt, ingezetene is van Nederland.

Lees verder via Ministerie V&J – Coffeeshops, toeristen en lokale markt
Evaluatie van het Besloten club- en Ingezetenencriterium voor coffeeshops

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.