02:03
28 juni 2022

Openbaar Ministerie past aanwijzingen kwetsbare personen aan

De aanwijzingen ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’, ‘Zeden’ en ‘Kinderpornografie’ van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht. De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.

Samenwerking

Er zijn veel personen, instanties en organisaties die een rol of een taak hebben bij het beschermen van kwetsbare personen tegen (verdere) beschadiging en onveiligheid. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten eindverantwoordelijk voor kwetsbare personen in de samenleving. Maar ook de Politie, de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de Veiligheidshuizen, ziekenhuizen, hulpverleningsorganisaties en instellingen hebben een belangrijke rol.

Het optreden van het OM is een onderdeel van het optreden van al deze organisaties samen. In veel gevallen is het OM afhankelijk van informatie van andere organisaties over veiligheid of kwetsbaarheid. Het OM werkt daarom volop mee aan de aansluiting van strafrechtketen en (gemeentelijke) zorg.

Dezelfde leefomgeving

Het OM krijgt vaak te maken met kwetsbare slachtoffers en daders. Bijvoorbeeld kinderen en jongeren, ouderen en mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen of mensen die afhankelijk zijn van hun directe omgeving. Daders en slachtoffers bevinden zich vaak in dezelfde (leef)omgeving en moeten in veel gevallen na strafrechtelijk optreden met elkaar verder.

De kans dat kwetsbare personen (opnieuw) slachtoffer worden van strafbare feiten is groter dan bij anderen. Het OM wil daarom anders kijken naar zaken met kwetsbare personen.

Bron: 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.