05:28
01 februari 2023

Ontwerpende Sociale Effecten Rapportage Den Haag

Ontwerpende Sociale Effecten Rapportage Den Haag

Op bestaande stadswijken komen allerlei beleidsopgaven af: van de energietransitie en de woningbouwopgave tot de opvang van statushouders en de instroom van zorghuurders. Hoe kunnen dergelijke ontwikkelingen worden benut om het leefklimaat van wijken te verbeteren, bijvoorbeeld door vergroening, nieuwe voorzieningen, betere bereikbaarheid en meer sociale cohesie? Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht of de Sociale Effecten Rapportage (SER) kan helpen om inzicht te krijgen in de effecten van dergelijke opgaven op de fysieke en sociale structuur van wijken.

De SER is een instrument gebaseerd op de Social Impact Assessment, een methode die in het buitenland wordt gebruikt om de sociale effecten van grote projecten in kaart te brengen. In de verkenning, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag en de Gebiedscoöperatie Wijk 25 uit de wijk Mariahoeve/Marlot, is de SER benaderd als een ontwerpend instrument. In deze ‘Ontwerpende SER’ onderzoeken gemeente, bewoners en andere belanghebbenden in een participatief proces samen hoe gebiedsgerichte plannen kunnen bijdragen aan het leefklimaat in de wijk. Naast technische en methodologische haalbaarheid (op basis van literatuuronderzoek) is gekeken naar de politieke en maatschappelijke haalbaarheid van een ontwerpende SER (op basis van interviews).

Lees verder via verwey-jonker.nl

Meer leren over hoe je de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties, bedrijventerreinen en buitengebieden? Kom naar de aankomende HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2022’ die start op 4 november 2022 en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *