08:13
22 juli 2024

Boek Ondergeschikt aan het bevoegd gezag Hoe zou het met dat meisje zijn

Boek Ondergeschikt aan het bevoegd gezag Hoe zou het met dat meisje zijn

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Zo luidt momenteel artikel 3 van de Politiewet 2012. Die Politiewet verandert nog wel eens.

Op het moment van het schrijven van dit boek is er een nieuwe in de maak. Heeft vooral te maken met de vorming van de Nationale Politie. De politie zelf verandert ook nog al eens. Moet de samenleving volgen om bij te blijven. Maar die politietaak is door de jaren heen altijd hetzelfde gebleven. In gewoon Nederlands komt het erop neer dat de veiligheid altijd gehandhaafd zal moeten worden. Soms is dat de openbare orde, soms de strafrechtsorde. Maar ook de hulpverleningstaak kan zeer breed zijn en alles moet altijd volgens de spelregels die we in dit land met elkaar hebben afgesproken. We leven immers in een democratie en ook die spelregels zijn vaak aan verandering onderhevig. Omdat we ondergeschikt aan het bevoegd gezag zijn is soms de burgemeester onze baas, maar soms ook de officier van justitie, of beiden. Het kan zelfs een minister zijn. Die doen dat natuurlijk niet rechtstreeks, maar via een hiërarchische structuur vindt de aansturing wel volgens bepaalde lijnen plaats. Die politietaak wordt uitgevoerd door mensen. Gewone mensen van vlees en bloed. Weliswaar geselecteerd op speciale competenties, maar nog steeds gewone mensen.

Lees verder via Boekhandelkrings -Ondergeschikt aan het bevoegd gezag

Auteur: Cees Sjouwerman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *