12:49
19 augustus 2022

Nieuwe handreiking ‘Passende zorg & behandeling voor jeugdigen’

Op initiatief van de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) is de handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ ontwikkeld, als instrument om een impuls te geven aan de transformatie van de Jeugdhulp.

In de handreiking wordt antwoord gegeven op concrete vragen als: Welke betekenis heeft de taal van de decentralisaties voor de gewenste opbouw van de transformatie van de jeugdhulp? Welke inhoudelijke concepten bieden houvast voor de transformatie? Wat betekenen deze concepten voor het landschap van de jeugdhulp? Hoe sluit de basisjeugdhulp goed aan op de specialistische hulp en andersom? Hoe worden vragen in de samenleving opgehaald en optimaal beantwoord en hoe worden die antwoorden in het jeugdhulplandschap opgenomen?

In deze handreiking wordt een dynamisch model (op blz. 23) gepresenteerd, waarin binnen de jeugdhulp onderscheid wordt gemaakt tussen drie vormen:

  • basisjeugdhulp die dichtbij huis wordt geboden;
  • specialistische jeugdhulp die veel voorkomt en die veelal dichtbij in de regio geboden kan worden;
  • specialistische hulp die weinig voorkomt en vaak (boven-) regionaal moet worden georganiseerd.

Lees verder via VGN

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.