05:13
06 december 2023

Wat is precies de Wet Openbaarheid Bestuur? – Ministerie is tonnen kwijt aan wobbende organisatie

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor documenten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar schatting ‘enkele honderdduizenden euro’s’ kwijt aan de behandeling van 2.282 Wob-verzoeken van één organisatie. Dat schrijft het ministerie in recente antwoorden op vragen die zijn gesteld op basis van diezelfde Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Subsidiegelden

Het Gezelschap van Gildehuizen diende tussen 23 mei 2013 en 29 juli 2013 bijna 2.300 informatieverzoeken in over hetzelfde onderwerp, de Europese subsidieregeling ESF. Het gezelschap, een ‘vakorganisatie die ondernemingsraden ondersteunt’, is het niet eens met de gang van zaken rond de toekenning van de subsidiegelden. Middels Wob-verzoeken en procedures probeert het in Den Haag gevestigde gezelschap fraude aan te tonen, zegt deken Han Westerhof

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *