09:51
18 augustus 2022

Meer eenduidigheid in registratie politiegeweld

Nederland – De cijfers over 2016 wijzen op een lichte afname van het geweld dat de politie moet toepassen. De politie is echter nog voorzichtig met het trekken van conclusies hierover. Binnen de eenheden van de politie wordt politiegeweld nog op verschillende manieren geregistreerd. Daar komt verandering in. Met de Stelselherziening Geweldsaanwending Politie beoogt de politie meer dan het aanpassen van het Wetboek van Strafrecht en de Ambtsinstructie. Dit project moet tevens leiden tot een landelijk eenduidige verantwoording van geweld dat agenten vanwege hun werk inzetten. Het proces van melden, registreren en beoordelen hoort in het hele korps uniform te verlopen. Dit stroomlijnen van verantwoording afleggen, draagt eraan bij dat burgers het politieoptreden als legitiem blijven ervaren en geeft gevolg aan de maatschappelijke roep om meer transparantie bij het uitoefenen van het geweldsmonopolie.

Lees verder via Politie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.