10:23
25 maart 2023

Leren van Delict is erkend als goed onderbouwd

De interventie Leren van Delict is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies. Het is een individuele, cognitief-gedragsmatige training voor jongeren van 12 tot 24 jaar die een gewelddadig delict hebben gepleegd.

De interventie is bedoeld voor jongeren die verblijven in een justitiële jeugdinrichting of JeugdzorgPlus-instelling. Doel van de interventie is nieuwe delicten voorkomen. De jongere leert alternatief gedrag door het gepleegde delict te analyseren en leert risicosituaties herkennen bij zichzelf en in zijn omgeving. Verder richt de interventie zich op het aanleren van gedrags- en probleemoplossende vaardigheden en op het ontwikkelen van een terugvalpreventieplan.

Een interventie is goed onderbouwd als zij goed is beschreven en als het aannemelijk is dat het gestelde doel wordt bereikt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *