11:53
17 juni 2021

Leerprocessen voor proactieve en verbindende rolopvatting

Leerprocessen voor proactieve en verbindende rolopvatting

Wederzijdse verwachtingen uitspreken is cruciaal als startpunt voor ‘goede omgangsvormen’

Steek tijd, middelen en energie in een bredere beschikbaarheid van bestaande kennisbronnen

Voor een goed geïntegreerde positie en een pro-actievere rol in planprocessen in de geest van de Omgevingswet, staan de sectoren bodem en water voor een dubbele veranderingsopgave. Het vraagt enerzijds om ‘in huis’ meer en beter integraal te kunnen werken, en anderzijds om meer en beter in staat te zijn om mee te doen in de participatieprocessen met de externe omgeving. In twee pilots voor het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ hebben leergemeenschappen verkend op welke wijze respectievelijk de sectoren bodembeheer en waterbeheer, een productievere positie kunnen verwerven in de samenhangende aanpak van omgevingsvisies en -plannen.

Lees verder via romagazine.nl

Meer leren over opgavegericht (opgaven gestuurd) werken en slim sturen, in theorie en praktijk? Kom 20 juni naar het door het Haags Congres Bureau georganiseerde Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ met oa ing. Peter Struik MBA (Partners + Pröpper) prof. dr. Katrien Termeer (Wageningen University), Dr. Linze Schaap (Tilburg University), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

11 − zes =