03:27
19 juni 2021

Lagere regelgeving online kansspelen openbaar

Lagere regelgeving online kansspelen openbaar

Met de nieuwe wet Kansspelen op afstand wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Met het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand en de ontwerpregeling Kansspelen op afstand wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, het voorkomen van fraude en criminaliteit en consumentenbescherming. Voordat deze lagere regelgeving vastgesteld kan worden moet het notificatietraject bij de Europese Commissie zijn doorlopen. Momenteel bevinden zowel het besluit als de regeling zich in dit notificatietraject.

De wet Kansspelen op afstand maakt mogelijk dat de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verleent voor het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt. De wet bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen, kansspelgerelateerde fraude en criminaliteit tegen te gaan en spelers te beschermen. Hiermee zorgen we dat er een veilig en betrouwbaar online kansspelaanbod is waarbij Nederlandse online spelers veilig kunnen spelen. Een deel van deze maatregelen zal ook gaan gelden voor de landgebonden sector.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien − 3 =