07:47
21 juni 2024

Kosten kinderopvang stijgen enorm in 2023

Kosten kinderopvang stijgen enorm in 2023

In 2023 zullen de kosten voor de kinderopvang voor met name lage en middeninkomens enorm stijgen. Dit komt, omdat het uurtarief van de kinderopvangtoeslag ook in 2023 onvoldoende stijgt (5,6 procent) ten opzichte van de werkelijke inflatie (14,5 procent in september). De kinderopvangbranche zal de tarieven in 2023 met ca. 8 procent tot 12 procent gaan verhogen. Dat meldt Netto Bijdrage.
In het najaar bepalen alle kinderopvangorganisaties de tariefstelling voor 2023. Dit jaar zijn de verschillen enorm tussen de inflatiecorrectie van de toeslag en de bruto stijging van de consumententarieven. Alle ouders zullen netto fors meer gaan betalen voor de kinderopvang. Het beleid van het kabinet is zelfs zo dat in de randstad ouders netto vijf keer zoveel betalen dan dat de overheid beoogt.

Maximale uurtarief
Voor een goede bedrijfsvoering zijn kinderopvangorganisaties genoodzaakt een hogere prijsverhoging door te voeren dan de stijging van het maximale uurtarief. Omdat vrijwel alle organisaties in 2022 een prijsniveau hanteren van op of zelfs boven het kinderopvang uurtarief zullen ouders een hogere prijsstijging dan 5,6 procent volledig uit eigen zak betalen. Het is te verwachten dat kinderopvangorganisaties hun tarieven met 8 procent tot 14 procent zullen verhogen. De verhoging raakt met name ouders met lage- en middeninkomens.

Lees verder via nationaleonderwijsgids.nl

Op zoek naar inspiratie door onder meer Hans van der Loo voor je team op de basisschool, kinderopvang of IKC? En hoe je daarbij klantenergie, medewerker-energie en kind-energie benut? Kom 15 maart naar Utrecht voor de Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs 2022 – Energieke Klantgerichte Organisaties georganiseerd door het Haags Congres Bureau en ondersteund door BMK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *