06:51
25 september 2022

Kennisoverzicht alliantie en andere werkzame factoren

Kennisoverzicht alliantie en andere werkzame factoren

Algemeen werkzame factoren, waaronder de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. De afgelopen jaren is er in Nederland nieuwe kennis ontwikkeld over deze factoren in 19 door ZonMw gefinancierde onderzoeksprojecten.

Het Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp is door ZonMW gevraagd om de opgedane kennis en aanbevelingen van deze projecten te bundelen.

Doel van dit onderzoek
Het doel is om te bepalen waar we nu staan als het gaat om deze kennis, en zicht te krijgen op wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek.

Voor het maken en verspreiden van het kennisoverzicht en de aanbevelingen werken het lectoraat nauw samen met de 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliënten, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek.

Lees verder via han.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.