02:29
17 juni 2019

Kabinet: meer grip op organisaties die samenleving ontwrichten

Kabinet: meer grip op organisaties die samenleving ontwrichten

Radicale of extremistische organisaties waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde moeten stevig kunnen worden aangepakt. Op het moment dat deze organisaties de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen, moeten er instrumenten zijn om te kunnen ingrijpen. Bedreigingen van radicale en extremistische organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen. Daarom wil het kabinet de samenleving beter beschermen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met een wetsvoorstel dat die mogelijkheid versterkt.

Het wordt straks makkelijker rechtspersonen te verbieden en te ontbinden die onze samenleving ontwrichten. Er wordt duidelijker in de wet omschreven wat in Nederland in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde. Officieren van justitie kunnen eenvoudiger bewijzen dat een organisatie een bedreiging vormt voor bijvoorbeeld de nationale veiligheid. Ook biedt het de rechter meer houvast als hij een beslissing moet nemen over een verzoek van het Openbaar Ministerie om een rechtspersoon te verbieden. Wie na een verbod toch nog doorgaat, hangt straks een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd. Nu is dat één jaar. Bovendien krijgen de leidinggevenden vijf jaar lang een bestuursverbod. Dit voorkomt dat zij ongehinderd een nieuwe organisatie kunnen oprichten. Met dit voorstel wil het kabinet een krachtig signaal geven dat er in Nederland geen plaats kan zijn voor dit soort organisaties.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *