10:30
13 augustus 2022

Jeugddelinquentie in de virtuele wereld Een nieuw type daders of nieuwe mogelijkheden voor traditionele daders

De achterliggende vraag van dit onderzoek is of de geconstateerde daling in jeugdcriminaliteit (deels) te verklaren valt, doordat jongeren overstappen van het plegen van offline delicten naar het plegen van online delicten. Op de volgende drie onderzoeksvragen wordt een antwoord gezocht in dit onderzoek:

  1. Wat is het profiel van jeugdige daders van zelf gerapporteerde gedigitaliseerde delinquentie en zelf gerapporteerde cyberdelinquentie?
  2. Waarin onderscheidt het profiel van (de verschillende groepen) jeugdige online daders zich van daders van offline jeugddelinquentie?
  3. In hoeverre is er sprake van een verplaatsing van offline naar online delinquentie onder jongeren?

Lees verder via WODC

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.