02:24
31 januari 2023

Inwerkingtreding Wkb uitgesteld

Inwerkingtreding Wkb uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, en hiermee ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Minister De Jonge heeft 1 juli 2023 genoemd als nieuwe datum.

Meer tijd nodig
Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb. We hebben met de minister en de bevoegde gezagen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken, wat heeft geleid tot de conclusie dat er meer tijd nodig is.

We beseffen dat gemeenten al enorme inspanningen hebben verricht en dat de aanspraak op hun veerkracht groot is. De randvoorwaarden voor de inwerkingtreding blijven voor ons onverkort van toepassing en we blijven intussen hard werken om wat nodig is gerealiseerd te krijgen.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *