10:28
25 maart 2023

In de h200d: een eigentijdse etnografie – etnografisch onderzoek onder (ex-)leden van de Haagse jeugdbende Rollin 200 Crips.

Robby Roks heeft verslag gelegd van een langdurig etnografisch onderzoek onder (ex-)leden van de Haagse jeugdbende Rollin 200 Crips. Drs. Robby Roks is als universitair docent verbonden aan de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gedurende het veldwerk heeft de auteur de mogelijkheden van sociale media verkend. Hij laat zien dat de activiteiten van deze jongeren zich in toenemende mate op social media afspelen en dat de grens tussen offline en online steeds moeilijker te trekken is. Posts en foto’s op social media kunnen op eenvoudige wijze door criminologen worden gebruikt voor dataverzameling, terwijl social media ook kunnen dienen als platform om contact te leggen en te communiceren met informanten. Ten slotte staat deze auteur stil bij de ethische dilemma’s en beperkingen die gepaard gaan met het gebruik van deze nieuwe, andersoortige methoden van dataverzameling.

Juan: ‘Twitter tripple OG’S’ (11-08-2013 17:06)
Fernando: @Juan: ‘hahahah Rollin Twitter Crips’ (11-08-2013 17:10)

De bovenstaande ‘tweets’ zijn afkomstig van twee jongeren die ik in het kader van het veldwerk voor mijn promotieonderzoek vanaf 2011 tot en met 2013 heb gevolgd. Juan en Fernando, twee gefingeerde namen, hebben allebei deel uitgemaakt van de Rollin 200 Crips, een Nederlandse ‘gang’ naar Amerikaans voorbeeld die sinds de jaren negentig in de media geregeld van zich heeft laten horen. (o.a. in de documentaire Strapped ’n strong uit 2009, maar ook in het boek Crips.nl van Saul van Stapele uit 2003 en diverse artikelen in het tijdschrift Nieuwe Revu, zoals Van Stapele 1998; 2009). Hun tweets verwijzen naar de toenemende virtualisering van de Nederlandse straatcultuur. OG, oftewel ‘Original Gangster’, is slang die afkomstig is uit de Verenigde Staten, maar als gevolg van de mondiale verspreiding van Amerikaanse gang- en straatstijlen ook onderdeel is geworden van het vocabulaire van jongeren in Nederland. Op Twitter wordt volgens Juan geclaimd dat mensen ‘Tripple OG’ zijn: een term die gebruikt wordt als verwijzing naar een hoge hiërarchische en respectabele positie op straat. Fernando lacht uitbundig om de opmerking van Juan en
maakt van Rollin 200 Crips de ‘Rollin Twitter Crips’, implicerend dat de activiteiten van de Crips zich in toenemende mate op social media afspelen.

In deze bijdrage wil ik laten zien dat social media een relatief onontgonnen bron van criminologisch relevante data kunnen opleveren. In het bijzonder wil ik daarbij het belang van deze online praktijken illustreren voor eigentijds etnografisch onderzoek. Ten slotte sta ik stil bij de ethische dilemma’s en beperkingen die gepaard gaan met het gebruik van deze nieuwe, andersoortige methoden van dataverzameling.

Lees verder via socialmediadna – In de h200d: een eigentijdse etnografie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *