03:12
28 september 2022

Hoelang kun je schijt hebben? Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord

Welke factoren en omstandigheden zijn belangrijk voor het ontwikkelen en beëindigen van een criminele carrière bij jongeren die deel uitmaken van een criminele jeugdgroep? Wat is hierbij de rol van politieoptreden en op welke momenten en op welke wijze maakt politieoptreden het verschil in de gedragskeuzen van leden van jeugdgroepen? Om in interviews met jongens die een verleden hebben in de criminaliteit écht tot de kern te kunnen komen, is meer nodig dan de standaardonderzoeksvaardigheden. Gelukkig was dit ons als onderzoekers vanaf de start goed duidelijk. Alleen door goed te luisteren, de tijd te nemen en aan te sluiten bij de taal en belevingswereld van onze respondenten was het mogelijk om hun hele verhaal aan bod te laten komen. We zijn deze jongens veel dank verschuldigd. Niet alleen omdat ze het verhaal wilden vertellen over hun verleden. Maar vooral vanwege de openheid waarmee ze vertelden over die lastige periode uit hun leven. Openheid ook over de implicaties (positief en negatief) van dat verleden in het heden. Het was voor een deel van de jongens eigenlijk de eerste keer dat ze hun hele verhaal vertelden

Lees verder via Politieacademie – Hoelang kun je schijt hebben? : dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.