04:57
24 januari 2022

Het woord en de daad – Kenmerken van dreigbrieven en de intenties waarmee ze geschreven werden

Het woord en de daad – Kenmerken van dreigbrieven en de intenties waarmee ze geschreven werden

Dit onderzoek gaat over schriftelijke bedreigingen en e-mails tegen personen in het publieke domein, ofwel het Rijksdomein zoals dit wordt omschreven in het Stelsel van Bewaken en Beveiligen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2013). Bij het Rijksdomein gaat het om personen voor wie, en objecten of diensten waarvan, de veiligheid en het ongestoord functioneren van nationaal belang is, zoals: leden van het Koninklijk Huis,
bewindspersonen, leden van de Eerste en Tweede Kamer, lijsttrekkers van politieke partijen en leden van het College van procureurs-generaal.

Bedreigingen kunnen gevoelens van angst of onrust bij bedreigden en hun omgeving teweegbrengen. De uitingen van bedreigingen in de richting van publieke personen kunnen ook van invloed zijn op het publieke debat en kunnen zelfs een risico vormen voor de democratische rechtsorde indien vanwege de angst voor (herhaalde) bedreigingen geen open discussie kan worden gevoerd.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: tot een betere duiding te komen van dreigbrieven, en met behulp daarvan een meetinstrument te ontwikkelen waarmee eventueel toekomstig crimineel gedrag van de dreig briefschrijvers kan worden voorspeld. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het nemen van adequate maatregelen om publieke personen zo goed mogelijk te beschermen.

Lees verder via boomcriminologie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × vijf =