02:32
06 februari 2023

Groene organisaties wijzen achterban op mogelijkheden van Omgevingswet

Groene organisaties wijzen achterban op mogelijkheden van Omgevingswet

De organisaties Vogelbescherming, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur&Milieu, IVN, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, SoortenNL en IPC Groene Ruimte roepen hun achterban op om hun invloed te laten gelden bij de nieuwe Omgevingswet die per 1 juli 2022 van kracht moet gaan worden.

De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, waaronder de Wet Natuurbescherming.

Lees verder via groeneruimte.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de Omgevingswet, Aanbestedingswet, Wob/Woo en 3 jaar werken met de AVG? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 24 september bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *