10:21
08 juni 2023

‘Gemeenten aan zet bij aanpak huiselijk geweld’

‘Gemeenten aan zet bij aanpak huiselijk geweld’

Gemeenten moeten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin. Goede samenwerking tussen verschillende partijen is daarbij cruciaal. Dat blijkt uit onderzoek van vier inspecties die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

De inspecties onderzochten lokale netwerken die betrokken zijn bij de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om instanties zoals scholen, wijkteams, jeugdhulp, huisartsen en de politie. Deze partijen hebben binnen een gemeente allemaal een rol bij het signaleren van onveiligheid en het bieden van veiligheid.

Meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling komen binnen bij Veilig Thuis. Na een onderzoek kan het gezin overgedragen worden aan een instantie in het lokale netwerk, zoals een wijkteam of jeugdhulp. Uit het onderzoek van TSD blijkt dat de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raken nadat Veilig Thuis het gezin aan het lokale netwerk heeft overgedragen.

Lees verder via nji.nl

Meer leren over trends in toezicht? Kom 17 mei naar het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *