11:20
09 december 2022

Extra geld voor aanpak ondermijnende criminaliteit, gevangenissen en asiel

Extra geld voor aanpak ondermijnende criminaliteit, gevangenissen en asiel

Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2020 extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook komen meer middelen beschikbaar voor het gevangeniswezen, forensische zorg en de asielketen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op grond van door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) geraamde toenemende capaciteitsbehoefte in gevangenissen, forensische zorg en justitiële jeugd wordt daarvoor extra geld uitgetrokken. Het gaat om een bedrag oplopend tot 274 miljoen euro structureel in 2025. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat nu vooral verder door met het actief werven van personeel om de toenemende instroom op te vangen. Voor forensische zorg zullen meer plekken worden ingekocht. Er zal onderzoek gedaan worden naar de oorzaken van de stijging van de kosten en de mogelijkheden om deze te beheersen.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Meer leren over ondermijning vanuit een internationaal perspectief? Kom 10 juni naar het Online Seminar De Veilige Gemeente 2020 georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa Ton Rombouts, Kris Renckens, Leonie Willemsen, Ben van der Hoeven en Frank van Summeren. Het seminar is online te volgen op 10 juni.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.