03:58
15 april 2021

Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s ingesteld

Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s ingesteld

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De heer Erwin Muller is benoemd als voorzitter van de commissie. Hij is op dit moment hoogleraar Veiligheid en Recht, decaan van de faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag aan de Universiteit Leiden. Eerder was hij onder andere vicevoorzitter en lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Algemeen Directeur COT Instituut Veiligheids- en Crisismanagement.

De andere leden van de commissie zijn mevrouw Magda Berndsen, eerder werkzaam als burgemeester, Tweede Kamerlid en korpschef politie, mevrouw Beatrice de Graaf, hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht, mevrouw Nathalie Kramers, bestuurder Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen en eerder werkzaam als korpschef politie, de heer Bernt Schneiders, eerder werkzaam als voorzitter veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester, en de heer Paul Verlaan, eerder werkzaam als directeur veiligheidsregio Brabant-Noord en regionaal brandweercommandant.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *