09:04
12 april 2024

DUO Onderwijsonderzoek: lichte daling veiligheidsgevoel docenten

DUO Onderwijsonderzoek: lichte daling veiligheidsgevoel docenten

Docenten in het voorgezet onderwijs voelen zich iets minder veilig dan drie jaar geleden. Dat concludeert DUO Onderwijsonderzoek na een enquête onder 1.124 docenten in het voortgezet onderwijs. Gemiddeld geven de docenten hun sociale veiligheid een rapportcijfer van 7,8, tegenover een 8,6 in 2015. Docenten die lesgeven op vmbo-niveau geven gemiddeld een 7,1.

Voor het onderzoek legde DUO de docenten in het middelbaar onderwijs een lijst voor met 45 vragen over hun ervaringen in het afgelopen jaar. Bent u geconfronteerd met fysiek of verbaal geweld door leerlingen? Ongewenst gedrag door leidinggevenden?

Lees verder via volkskrant.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *