07:13
02 april 2023

De omgevingswet: sneller, efficiënter en rechtvaardiger?

De omgevingswet: sneller, efficiënter en rechtvaardiger?

Met de komst van de Omgevingswet wil het Rijk de drempel verlagen voor mensen of organisaties die iets willen bouwen of verbouwen (initiatiefnemers). Wanneer anderen last denken te hebben van die initiatieven moeten ze dat kenbaar kunnen maken. Niet alleen moeten deze belanghebbenden voldoende informatie ontvangen over de initiatieven die hen mogelijk raken, ook moeten ze weten hoe ze hun invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen door middel van participatie of met zienswijzen of bezwaren. De Omgevingswet beoogt niet alleen een snellere besluitvorming, maar ook meer rechtvaardigheid.

In dit artikel stippen we vier verwachtingen aan over de effecten van de Omgevingswet op het gebied van informatievoorziening, ambtelijke werkprocessen, participatie en dienstverlening . Voor elk van die verwachting beschrijven we de huidige praktijk op basis van een door I&O Research uitgevoerd landelijk onderzoek naar participatieprocessen, zienswijze- en bezwaarprocedures.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de Omgevingswet? Bezoek de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018, De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk’ die start op 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *