11:29
10 mei 2021

De nieuwe samenwerkelijkheid

De nieuwe samenwerkelijkheid

De Gemeente Hengelo werkt actief aan nieuwe samenwerkingsvormen met belanghebbenden bij gebiedsontwikkeling. Deze vormen passen beter bij bottom-upprocessen en toegenomen lokale bestuurlijke afwegingsruimte. Recent heeft een proef met cocreatie bij de omgevingsvisie voor een deel van het Havengebied nuttige bouwstenen geleverd.

Hengelose aanpak

In het ambitiedocument dat de Gemeente Hengelo vorig jaar januari vaststelde met betrekking tot de Omgevingswet staan de volgende ambities centraal:

  • de fysieke leefomgeving zien als één geheel met alle aspecten die daarbij horen;
  • samenwerken vanuit opgaven met partners en de stad;
  • meer ruimte geven aan initiatieven.

Cocreatie in de aanpak Omgevingswet

Om deze ambities te realiseren is het noodzakelijk om anders te gaan (samen)werken. Hier bestaat geen blauwdruk of implementatieplan voor, wel vraagt het een concreet handelingsperspectief.

Lees verder via romagazine.nl

Meer leren over de omgevingswet? Bezoek dan de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018, De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk’ die 21 september start.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vijf =