09:07
10 augustus 2022

De bescherming van persoonsgegevens Acht Europese landen vergeleken

De bescherming van persoonsgegevens  Acht Europese landen vergeleken

De verschillen in de mate van bescherming van persoonsgegevens roept de vraag op in welk land persoonsgegevens (en daarmee een belangrijk deel van iemands privacy) het beste zijn beschermd en hoe goed de bescherming van persoonsgegevens in Nederland is geregeld in vergelijking met andere landen. Is Nederland een achterhoedespeler, een middenmoter of een koploper op het vlak van privacybescherming?
Dit leidt tot de centrale vraagstelling van dit onderzoek: Wat is de positie vanNederland met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van de burgers in vergelijking met enkele andere landen binnen de Europese Unie?
Om te komen tot een antwoord op deze vraag zijn zes deelvragen geformuleerd:

  1. Wat is de algemene situatie rondom de bescherming van persoonsgegevens?
  2. Welk beleid wordt er vanuit de nationale overheid gevoerd om persoonsgegevens te beschermen?
  3. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens?
  4. Op welke wijze zijn wetgeving en beleid op het terrein van bescherming van persoonsgegevens in de praktijk vormgegeven?
  5. Hoe zijn toezicht en handhaving bij bescherming van persoonsgegevens georganiseerd?
  6. Wanneer de acht onderzochte landen met elkaar worden vergeleken op bovengenoemde aspecten, wat is dan de positie van Nederland?

Lees verder via WODC

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.