11:45
08 februari 2023

Criminaliteit onder jonge Marokkaanse mannen in Nederland: Is hun regionale oorsprong de reden?

Hoge criminaliteit onder tweede-generatie immigranten worden meestal toegeschreven aan zwakke sociaal-economische positie van de etnische groep in de ontvangende samenleving. De oorzaken van criminaliteit kan echter ook worden gezocht in hun eigen land of regio. Als gevolg van een gebrek aan empirische gegevens, dit is zelden getest. Nederland is een uitzondering: kleinschalige etnografische case studies onder jonge Marokkaanse mannen in Nederlandse steden wijzen erop dat hun regionale achtergrond en cultuur, vooral als ze uit de minder ontwikkelde Rifgebergte gebied komen, de hoge misdaadcijfers kan verklaren.

In dit artikel onderzoeken we of dit voor de resultaten van een kwantitatief onderzoek voor  alle Marokkaanse mannelijke jeugdigen in Nederland geldt. Op individueel niveau, onze unieke dataset is een combinatie van hun eigen regio, het strafregister (ooit verdacht van een misdrijf) en demografische en sociaal-economische kenmerken. Logistische regressie-analyse toont aan dat de huidige sociaal-economische positie  een sterke voorspeller is van toekomstig crimineel gedrag en de invloed van de geografische afkomst, direct of indirect via de sociaal-economische positie in Nederland, is te verwaarlozen.

Lees verder via Universiteit Utrecht – Criminaliteit onder jonge Marokkaanse mannen in Nederland

2 comments

 • Slecht geschreven. “Hoge criminaliteit … worden toegeschreven”? Wat onderzoeken jullie precies (zin 1 van de tweede alinea mist een woord)? Wat is te verwaarlozen?

  Reply
  • Beste Talitha,
   Wij als vl-nieuws onderzoeken niets, artikelen worden gezocht of toegestuurd door organisaties en wij plaatsen ze.
   Dit om mensen te laten nadenken, verbetermodellen zoeken en hierdoor de veiligheid en leefbaarheid in Nederland
   mogelijk te bevorderen! Het Haags Congresbureau organiseert Seminars gerelateerd aan deze onderwerpen. vl-nieuws
   is geïnitieerd door dit Congresbureau.

   Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *