10:17
25 februari 2024

Coalitieakkoorden (4): Burgerparticipatie is hot

Coalitieakkoorden (4): Burgerparticipatie is hot

Lokaal ‘regeren’ zonder de inbreng van burgers is echt niet meer van deze tijd. De komende vier jaar zetten gemeenten vol op burgerparticipatie in. Die is er in alle soorten en maten.

Binnenlands Bestuur analyseert de coalitieakkoorden van de tien grootste gemeenten waar afgelopen voorjaar verkiezingen plaatsvonden. Wat zijn de gemene delers en trends? In aflevering 4: Burgerparticipatie.

Buurtbegroten
In redelijk abstracte termen en via een opsomming van een keur aan (redelijk) concrete maatregelen doen colleges in de akkoorden hun ambities voor burgerparticipatie uit de doeken. Het gros van de tien gemeenten wil in ieder geval wijkbewoners meer zeggenschap over hun eigen wijk (blijven) geven, via bijvoorbeeld buurtbudgetten of buurtbegroten. Met de komst van de Omgevingswet zien gemeenten ‘extra kansen om tijdig alle betrokkenen uit de omgeving invloed te geven’, zoals het Haagse college in zijn akkoord schrijft.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over de Omgevingswet en andere actuele wetten als overheidsjurist? Of over de mogelijkheden om opgavegericht te werken aan maatschappelijke vraagstukken? Kom vanaf 21 september naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2018 voor Overheidsjuristen’ of op 2 november naar het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ beide georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *