12:38
26 juni 2022

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

Belangrijke stap naar eenvoudiger en beter omgevingsrecht

De spelregels voor de fysieke leefomgeving komen in één wet bij elkaar te staan. De ministerraad heeft vrijdag, na een positief advies van de Raad van State, ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. Het werk voor de inwerkingtreding op 1 januari 2021 blijft daarmee op schema lopen.

Invoeringswet: aanvullingen op de Omgevingswet

De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt onder meer een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Inzet daarbij is om het voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Bestaande vergunningen blijven straks bijvoorbeeld gelden als omgevingsvergunning en hoeven dus niet opnieuw aangevraagd te worden. De Invoeringswet vult de Omgevingswet bovendien op een aantal cruciale punten aan.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Meer leren als overheidsjurist over de Omgevingswet? Kom naar de Nieuwspoort Seminarreeks ‘Juridische Update 2018 voor Overheidsjuristen’ die start op 21 september in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.