03:57
23 juli 2021

Armoedepact in opmars: een oplossing, maar hoe op waarde te schatten?

Armoedepact in opmars: een oplossing, maar hoe op waarde te schatten?

Armoedebestrijding verandert van gezicht. Naast inkomensondersteunende voorzieningen komt het accent steeds meer te liggen op terugdringen van sociale uitsluiting, eenzaamheid, kansenongelijkheid en de structurele oorzaken van armoede. Steun door particulieren zoals kerken, fondsen, vrijwilligers-organisaties en stichtingen wordt gelet op deze bredere ambitie steeds relevanter. Sommige gemeenten zoeken toenadering en aansluiting tot particuliere initiatiefnemers met een zogeheten armoedepact. Met dit pact worden ambities en afspraken uitgesproken om samen armoede te voorkomen. Een bewonderenswaardige ontwikkeling, maar hoe valt de opkomst van het armoedepact en soortgelijke vormen van samenwerking goed op waarde te schatten? Achter de term armoedepact gaat namelijk een scala aan initiatieven, typen afspraken, betrokkenen, motieven en organisatievormen schuil.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × 5 =