05:25
06 december 2023

Expired: Aftellen naar de ­Privacyverordening Waar moet uw organisatie rekening mee houden, nu er een nieuwe verordening aankomt?

Expired: Aftellen naar de ­Privacyverordening Waar moet uw organisatie rekening mee houden, nu er een nieuwe verordening aankomt?

25 mei 2018 treedt de door de EU ingestelde Algemene ­Verordening Gegevensverwerking in werking. Hoewel de basisprincipes niet veel anders zijn dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, zijn er toch wijzigingen die ­ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Walter van Holst geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Hoewel de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) een stuk uitgebreider is dan de voorganger, de Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens, waar onze Wbp een implementatie van is, is het bouwwerk in grote lijnen in stand gebleven. Wat is toegevoegd is deels codificatie van elementen die al uit de oude Richtlijn voortvloeien, maar vooral ook aanvullende handhavingsmogelijkheden. Nieuw zijn onder meer:

  • De uitbreiding van de categorieën van zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’.
  • Het met meer waarborgen omkleed zijn van de toestemming voor verwerking van persoonsgegevens.
  • Het verplicht worden van een functionaris gegevensbescherming (Data Privacy Officer) in een groot aantal gevallen (zie kader).
  • Het verplicht worden van Privacy Impact Assessments (PIAs) bij verwerkingen van persoonsgegevens waarvan voorzienbaar is dat ze risico’s opleveren (zie kader).
  • Uniformering van sancties en handhaving.

Lees verder via

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *