05:51
03 oktober 2022

Aanpak huiselijk geweld in azc vraagt om goede samenwerking

Huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen komt veel voor in opvanglocaties voor asielzoekers. Hoe ga je daarmee om als azc-medewerker en welke samenwerking met bestaande hulpverlening is nodig en mogelijk? Trauma, armoede en financiële stress leiden tot een verhoogd risico op huiselijk geweld en kindermishandeling. In asielzoekerscentra en noodopvang is dat risico nog iets groter doordat veel vluchtelingen kampen met posttraumatische (stress)stoornissen. Een aantal gemeenten zocht daarom contact met KIS. De medewerkers van hun opvangcentra en hulpverlenende instanties als Veilig Thuis, blijken niet goed te weten hoe ze met deze problematiek om moeten gaan. Ook hun onderlinge samenwerking kan beter. Aan KIS de vraag om inzicht in de situatie te geven en aanbevelingen te doen voor verbetering.

Lees verder via Kis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.