09:32
22 juli 2024

Zwaarder straffen als verkiezingspunt

Zwaarder straffen als verkiezingspunt

In verkiezingsprogramma’s van partijen ter rechterzijde staat het voornemen de ernstige criminaliteit aan te pakken met veel zwaardere straffen. Er moeten dan minimumstraffen komen en bij herhaalde recidive zelfs levenslang. Berekend kan worden wat dat aan investering in extra cellen zou betekenen. En uit ervaringen elders kan worden bekeken wat daarvan het effect zal zijn. De conclusie is dat een bar slechte investering op de loer ligt.

Nadrukkelijk tekent zich een tweedeling af in het denken over de bestraffing van criminaliteit. Aan de linkerzijde is er een pleidooi voor waar mogelijk andere straffen dan de (korte) gevangenisstraf (CDA; D66; GroenLinks-PvdA; Volt), en het inkomensafhankelijk maken van geldboetes (BIJ1; Partij voor de Dieren; SP). Aan de rechterzijde wil men juist minder taakstraffen en meer gevangenisstraf. Speciaal wordt gepleit voor het invoeren van minimumstraffen, meer in het algemeen (PVV), voor ‘zware misdrijven’ (VVD), voor gewelds- en zedendelicten (BBB; de nieuwe partij Belang van Nederland, afgekort BVNL; JA21; Forum voor Democratie), voor ‘terroristische misdrijven’ (BBB) en georganiseerde misdaad (BBB; BVNL). Hiernaast wil men veel hogere straffen bij meerdere gepleegde delicten (BVNL; Forum; JA21), of bij recidive – bij dit laatste wil men ‘drie keer is scheepsrecht’ invoeren, d.w.z. (zeer lange of) levenslange gevangenisstraf bij de derde veroordeling wegens een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf (BBB; BVNL; Forum; JA21).

Lees verder via ccv-secondant.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *