08:30
03 december 2022

Zorgaanbieder kan meer leren van klachten

Zorgaanbieder kan meer leren van klachten

Zorgaanbieders bespreken klachten nog te weinig binnen de eigen organisatie. Ook komen klachten soms op de verkeerde plek terecht, waardoor ze niet altijd goed worden afgehandeld. Daar staat tegenover dat veel onderdelen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inmiddels vorm hebben gekregen in zorgorganisaties.

Dit blijkt uit de ‘Monitor Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz)’ van het NIVEL, dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) recent naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Wkkgz, die per 1 januari 2017 volledig in werking is getreden, richt zich onder meer op een betere en snellere aanpak van klachten. Zorgaanbieders moeten er onder meer voor zorgen dat cliënten bij iemand terechtkunnen met hun klacht, bijvoorbeeld bij een klachtenfunctionaris. Ook dienen zorgaanbieders aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Lees verder via skipr.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.