09:54
04 december 2022

Zonder vertrouwen komt niemand tot leren

Zonder vertrouwen komt niemand tot leren

“I don’t ask for much, I only want trust. And you know it don’t come easy”

Ringo Starr, it don’t come easy, 1971

Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraren. Ik gebruik bewust meervoud: leraren. Hoe goed je als individuele leraar ook bent, het is de kwaliteit van de leraren gezamenlijk die bijdraagt aan goed onderwijs. Eén zwaluw maakt nog geen lente, één goede leraar maakt nog geen goed onderwijs.

Goede leraren kunnen alleen goed zijn en nog beter worden als ze werken binnen een context die hen ondersteunt. Goede leraren kunnen alleen goed werk verrichten als de schoolorganisatie is ingericht als een rijke leeromgeving voor professionals, gericht op het ontwikkelen van goede onderwijspraktijken. Daarvoor zijn schoolleiders cruciaal.

In zo’n rijke leeromgeving werken leraren samen, omdat ze elkaar nodig hebben. Omdat leraren elkaar nodig hebben, is vertrouwen nodig. Dat geldt voor iedereen binnen de organisatie. Vertrouwen is van essentieel belang op scholen. Zonder vertrouwen komt niemand tot leren.

Vertrouwen is de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen vanuit het geloof dat jouw belangen of iets waar je om geeft niet door de ander beschadigd zullen worden.

Vertrouwen is van essentieel belang omdat werken in het onderwijs ‘een werkrelatie met anderen aangaan’ betekent. Vertrouwen is de smeerolie voor het aangaan van relaties. Vertrouwen en relatie zijn twee keerzijdes van dezelfde medaille: Zonder vertrouwen ga je geen relatie aan en door een relatie aan te gaan ontstaat vertrouwen. Leraren moeten elkaar vertrouwen om goed samen te kunnen werken, ze moeten ervan uit kunnen gaan dat hun collega’s het beste met de kinderen voor hebben. Als schoolleiders moet je net ietsje meer doen om het vertrouwen van je leraren te krijgen. Als schoolleider is jouw gedrag van belang voor het realiseren van een lerende, open en op vertrouwen gerichte cultuur.

Lees verder via avs.nl

Meer leren van Thecla Goossens, Loes van Wessum en Bregje Spijkerman over leiderschap? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 13 oktober.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.