07:59
30 september 2023

Zo zetten statushouders stappen op weg naar werk

Zo zetten statushouders stappen op weg naar werk

De weg van statushouders naar werk verloopt meestal via een aantal tussenstappen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen hen hierbij. Recent onderzoek leert hen zes lessen voor effectieve arbeidstoeleiding van deze doelgroep.

Tussen 2014 en 2019 hebben ruim 130.000 asielmigranten een verblijfsvergunning gekregen in Nederland. Na de uitdaging om deze groep te huisvesten, proberen gemeenten en maatschappelijke organisaties hen aan het werk te helpen. Statushouders hebben eigen uitdagingen en mogelijkheden ten opzichte van andere groepen werkzoekenden. Daarom zijn er de afgelopen jaren steeds meer interventies voor hen ontwikkeld en uitgevoerd.

Maar hoe weten we wat werkt en wat niet? Het subsidieprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw bood gemeenten en kennisinstellingen middelen om dit samen te onderzoeken. De belangrijkste lessen uit deze onderzoeken zijn onlangs door het Verwey-Jonker Instituut en Regioplan gebundeld in een handreiking en kennissynthese. Hieronder beschrijven we zes lessen die uit de onderzoeken naar voren komen voor effectieve arbeidstoeleiding van statushouders.

Lees verder via socialevraagstukken.nl 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *