07:29
17 juni 2024

Zo verschuif je de focus van straffen naar voorkomen

Zo verschuif je de focus van straffen naar voorkomen

De meeste mensen willen het juiste doen. Toch gaat het soms mis en dan krijgen mensen met handhaving te maken. Dát wil je voorkomen, vindt Team Preventie. In hun advies ‘Preventie – een kwestie van doen!’ vertellen zij hoe de overheid uitkeringsgerechtigden kan helpen de regels na te leven. Dat levert handvatten op die ook voor toezichthouders interessant zijn.

Mensen die een uitkering ontvangen, maken soms onbedoeld fouten, waar dan een sanctie en een terugvordering op kunnen volgen. Dit kan schrijnende situaties opleveren. Reden genoeg om te proberen te voorkomen dat mensen überhaupt die fouten begaan. Dat zien het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als hun gezamenlijke taak.

Daarom richtten ze in 2022 Team Preventie op. Een tijdelijke samenwerking met als doel bestaande kennis, kunde en methodieken aan elkaar te knopen en binnen twee jaar een advies op te leveren over een effectieve preventieve aanpak. Dat is gelukt: het advies verscheen begin 2024.

Lees verder via toezine.nl

Meer leren van Hans van der Loo en anderen over ENERGIEK veranderen in kinderopvang, basisschool of IKC? Doe 22 mei mee met de ‘NDKB 2024 – ENERGIEK Veranderen’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *