05:36
20 mei 2022

Wet helpt Belgische gemeenten criminaliteit tegen te gaan

De minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens werken aan een wetsontwerp waarin staat dat een gemeentebestuur bij een vergunnings- of subsidieaanvraag een advies kan vragen aan een onafhankelijk bureau als er vermoedens zijn van criminaliteit. De wet die bedoeld is om georganiseerde malafide praktijken aan te pakken, is waarschijnlijk rond april 2018 gereed. Gemeenten worden dan beter in staat gesteld om te voorkomen dat er bedrijven worden gevestigd die dienen als dekmantel voor georganiseerde criminaliteit. Ter inspiratie bezocht minister Jambon Nederland om zich te laten informeren over de wet Bibob. Dit is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er ernstige vermoedens zijn dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Lees verder via Beveiligingnieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.