07:44
16 juli 2024

Wel herstel maar nog geen versterking publieke gezondheidszorg

Wel herstel maar nog geen versterking publieke gezondheidszorg

De GGD’en in Nederland werken wel hard aan het herstel van de publieke gezondheidszorg, maar aan versterking komen zij niet toe. De GGD’en kampen met een gebrek aan mensen. Ook zeggen zij te weinig geld te hebben. In sommige regio’s lijdt de jeugdgezondheidszorg daaronder. Bij het bestrijden van infectieziekten staat bij veel GGD’en het water aan de lippen. Ook in de forensische geneeskunde – lijkschouw na een vermoeden van een niet-natuurlijke dood en de zorg aan arrestanten – zijn de tekorten nijpend.

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na contacten met 24 GGD’en en met de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Te weinig mensen
De meeste GGD’en hebben een groot tekort aan bevoegd en bekwaam medisch personeel. Ze slagen er al jaren niet in voldoende nieuwe artsen en verpleegkundigen te werven. Dat heeft vooral gevolgen voor de jeugdgezondheidszorg, voor het bestrijden van infectieziekten en voor de forensische geneeskunde. Maar ook is er een tekort aan vertrouwensartsen en medisch milieukundigen.

In de Randstad zijn de personeelsproblemen minder groot.

GGD’en: “Te weinig geld voor alle taken”
De GGD’en zijn voor een groot deel afhankelijk van de financiering door gemeenten. Die bepalen de taken en het geld dat ze eraan willen besteden. Dat levert onzekerheid op voor de langere termijn en dus voor het werven en het vasthouden van personeel. De GGD’en zeggen te weinig geld te hebben voor al hun taken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft wel extra geld (75 miljoen) voor de GGD’en uitgetrokken voor het voorkomen van infectieziekten en de voorbereiding op pandemieën. Maar dat is tijdelijk, alleen voor dit jaar en volgend jaar.

Aanbevelingen
De inspectie komt met aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Een greep daaruit:

  • GGD’en kunnen landelijk, regionaal en lokaal beter samenwerken met andere partijen in de zorg, en met elkaar.
  • Gemeenten kunnen meer gebruik maken van de kennis van ‘hun’ regionale GGD, in het belang van de gezondheid van hun inwoners.
  • Sommige taken bij de GGD’en kunnen verschuiven van medisch personeel naar niet-medisch personeel.

Lees verder via igj.nl

Wilt u meer weten en meepraten over de rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid? Kom dan op 24 mei naar het HCB Seminar ‘Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid’. Sprekers zijn o.a. Angeline van Dijk, inspecteur-generaal van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Martijn Snoep, bestuursvoorzitter Autoriteit Consument & Markt (ACM). Meer informatie vindt u op de site van het Haags Congres Bureau. Of lees eerst de blog van Paul van Dijk over dit onderwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *