12:53
29 november 2021

Wat kunnen de gemeente en de veiligheidsregio doen om de Corona-crisis beteugelen?

Wat kunnen de gemeente en de veiligheidsregio doen om de Corona-crisis beteugelen?

Door Anita van den Berg (foto Haags Congres Bureau – Seminarreeks De Juridische Overheid) en Jan van der Grinten, bestuursrecht advocaten met een bijzondere expertise op het terrein van het openbareorderecht, Kennedy Van der Laan

De uitbraak van het coronavirus in Nederland verlangt van tal van Nederlandse overheidsinstanties dat zij actie ondernemen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Naarmate het virus meer om zich heen grijpt, komt de rol van de gemeenten en veiligheidsrisico´s scherper in beeld. Hun bestuursorganen beschikken over verschillende bevoegdheden om maatregelen te treffen. Omdat een situatie als de corona-uitbraak in Nederland uitzonderlijk is, is dit geen alledaagse kost. In dit blogbericht zetten wij de bevoegdheden op een rijtje.

Wet publieke gezondheid
De bevoegdheden met betrekking tot de aanpak van een epidemie als Corona zijn geregeld in de Wet publieke gezondheid. In deze wet zijn ziekten ingedeeld in groepen A, B1, B2 en C. Corona is aangewezen als een infectieziekte behorend tot Groep A . Wat betekent dit voor de verdeling van de bevoegdheden?

  • Door de plaatsing op de A-lijst ligt de centrale regie bij de bestrijding van het virus bij de minister van Volksgezondheid. Maatregelen worden landelijk afgestemd.
  • Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van algemene infectieziektebestrijding (artikel 6). Dit houdt in dat het college algemene preventieve maatregelen moet nemen en bron- en contactonderzoek moet doen naar aanleiding van meldingen van een arts die het virus bij een patiënt heeft geconstateerd. Artsen zijn verplicht daarvan melding te maken bij de GGD.
  • Omdat Corona behoort tot Groep A is de voorzitter van de Veiligheidsregio leidend bij alle maatregelen gericht op het individu. De burgemeester is dat bij ziekten behorend tot groep B1, B2 en C. De voorzitter is verantwoordelijk voor de bestrijding van een epidemie als Corona, en voor de bestrijding zelf (artikel 6). Hij is bij uitsluiting bevoegd om toepassing te geven aan bepaalde, in de Wet publieke gezondheid genoemde bevoegdheden.
  • Dat de voorzitter van de Veiligheidsregio maatregelen kan nemen op grond van de Wet publieke gezondheid bij de bestrijding van Corona, laat onverlet dat de burgemeester in beginsel de beschikking houdt over de noodbevoegdheden op grond van de Gemeentewet. Gelet op de huidige ontwikkelingen is het niet ondenkbaar dat hij die op enig moment zal moeten aanwenden.

Lees verder via kvdl.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 − vier =