04:37
05 december 2023

VNG herkent zich in PBL-analyse Transitievisies Warmte

VNG herkent zich in PBL-analyse Transitievisies Warmte

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateert, na een analyse van 338 gemeentelijke Transitievisies Warmte (TVW), dat gemeenten ambitieuze doelen stellen om circa 1,7 miljoen woningequivalenten te verduurzamen. Dat is ruim meer dan overeengekomen in het Klimaatakkoord.

Variatie in concreetheid
Gemeenten hebben de regie in de warmtetransitie en geven daar actief invulling aan. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk 2021 een 1e TVW vaststellen waarin zij het tijdspad schetsen welke gebieden wanneer van het aardgas af gaan. Voor de gebieden die voor 2030 aan de beurt zijn, brengen gemeenten mogelijke warmtealternatieven in beeld. Definitieve keuzes in het transitieproces vergen nog nader onderzoek en kunnen daarom pas in een later stadium worden gemaakt. Dat verklaart dat de concreetheid van de visies varieert.

 

Lees verder via vng.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *