03:50
25 januari 2022

Vijf vragen over grensoverschrijdende ondermijning aan….Luud Geerlings

Vijf vragen over grensoverschrijdende ondermijning aan….Luud Geerlings

Waarom heeft de aanpak van grensoverschrijdende ondermijning een impuls nodig?
“Een groot deel van Nederland grenst aan België en Duitsland. Nederland loopt in de aanpak van ondermijning voor op onze buurlanden. De bestuurlijke aanpak zoals wij die kennen, staat in België nog in de kinderschoenen en is in Duitsland nog helemaal niet aan de orde. Waar we in Nederland al eerder merkten dat er een waterbedeffect ontstond richting gemeenten die minder actief waren in de bestuurlijke aanpak van ondermijning, zien we dit effect nu heel duidelijk bij onze ooster- en zuiderburen.

Voor criminelen zijn de grenzen boterzacht, maar voor onze overheden vormen ze vaak een enorme barrière. En we houden deze barrière in stand door niet met elkaar te communiceren. Daarom heeft het RIEC Limburg de opdracht gekregen om het EURIEC op te richten. Het EURIEC gaat de internationale samenwerking stimuleren en ook de knelpunten in de wet- en regelgeving aankaarten in Nederland, België en Duitsland.”

Wat is het EURIEC?
Het EURIEC gaat najaar 2019 van start en richt zich op de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit. Het EURIEC werkt voor het gehele grensgebied van Nederland, dus van Groningen tot en met Zeeland. Drie accountmanagers, drie juristen, een coördinator en een projectondersteuner gaan België, Nederland en Duitsland ondersteunen in de aanpak van internationale casussen. Het RIEC Limburg neemt, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en gefinancierd door de Europese Commissie, het voortouw in de oprichting. Na twee jaar levert het EURIEC een eindrapport op, met daarin bestuurlijke instrumenten, een begrippenlijst, knelpunten en adviezen.

Waar zitten de knelpunten?
“Allereerst in de uitwisseling van informatie. Of liever gezegd: het gebrek daaraan. Dat komt door de verschillende regelgeving in de drie landen, maar ook omdat we elkaar niet goed genoeg kennen. Een Nederlandse gemeente kan een horecavergunning weigeren op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie. Als de aanvrager in een buurgemeente opnieuw een vergunning aanvraagt, mag ook die gemeente de vergunning weigeren op basis van dezelfde bestuurlijke rapportage. Maar stel nu dat die gemeente net over de grens ligt in België of Duitsland, dan heeft die gemeente helemaal geen informatie over de aanvrager en er wordt ook geen signaal gedeeld dat de gemeente alert moet zijn.

“Voor criminelen zijn grenzen boterzacht, voor overheden vormen ze een enorme barrière”

Ten tweede is er een groot verschil in opvatting over de rol van het bestuur in de aanpak van ondermijning. In Nederland is het bestuur een belangrijke schakel in die aanpak, maar in België nog niet en in Duitsland heeft de burgemeester louter een ceremoniële functie. Er is bijvoorbeeld in beide landen niet zoiets als de Wet Bibob. Bovendien hebben we verschillende rechtssystemen en een hele andere cultuur. Wij zoeken in Nederland meer de ruimte op. Tel daar nog de taalbarrières bij op en je staat voor een heel complexe uitdaging als je meer wilt gaan samenwerken.”

Lees verder via magazines.riec.nl

Meer leren? Kom 18 november 2021 naar het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021 – Ondermijnende georganiseerde criminaliteit vanuit een Europees perspectief’ met o.a. Luud Geerlings, coördinator EURIEC, Han Moraal, Nederlands lid in het college van Eurojust en Secretaris-generaal IAP, Eric van der Schild, Project Manager Europol Financial Intelligence Public Private Partnership [EFIPPP] en Chair of the EFIPPP Steering Group en Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, partner van het Centrum voor Studiereizen, programmaleider veiligheid bij de LOI en hoofddocent op de jaaropleiding integrale aanpak ondermijning van SBO.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie + 8 =