01:16
14 juni 2024

Vier principes voor inzet ChatGPT

Vier principes voor inzet ChatGPT

Nijmegen hanteert eigen principes voor een verantwoorde omgang met generatieve AI.

In hoeverre mogen ambtenaren in hun werk gebruikmaken van kunstmatige intelligentie die zelfstandig tekst, afbeeldingen, audio, video of code kan ontwikkelen op basis van een opdracht in natuurlijke taal, zoals het Nederlands? De gemeente Nijmegen hanteert vier principes voor het gebruik van generatieve AI.

Niet ingewikkeld
Het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is druk met het organiseren van klankbordgroepen en meet-ups om input op te halen voor een landelijke visie op generatieve AI, die eind dit jaar wordt verwacht. In een trendanalyse die begin deze maand verscheen, concludeert de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) dat gemeenten baat hebben bij meer regie vanuit de rijksoverheid. Regie over de toepassing van taalmodellen, die de basis vormen voor generatieve AI, maar ook om interbestuurlijke samenwerking tot stand te brengen. Tot die tijd vinden decentrale overheden zelf het wiel uit. Nijmegen laat zien dat dat niet zo ingewikkeld hoeft te zijn.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *