04:54
12 juli 2024

Verzet tegen woonruimte voor maximaal tien arbeidsmigranten in Elshout vindt geen gehoor

Verzet tegen woonruimte voor maximaal tien arbeidsmigranten in Elshout vindt geen gehoor

Het verzet van een aantal buurtbewoners tegen de huisvesting van maximaal tien arbeidsmigranten aan Kerkstraat 18 in Elshout heeft geen resultaat gehad. De vergunning hoeft niet van tafel.

Dat vloeit voort uit het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Heusden. Deze commissie heeft de bezwaren vanuit de buurt afgewezen. Burgemeester en wethouders hebben dat advies overgenomen en blijven bij hun standpunt: aan Kerkstraat 18 mogen tien arbeidsmigranten gaan wonen.

Dat laatste is tegen het zere been van enkele bewoners uit de straat, die bezwaar maakten tegen de vergunning. Ze vrezen toename van overlast, onveiliger verkeerssituaties, waardevermindering van hun huis en aantasting van het woon- en leefklimaat. Daarnaast zou Heusden de belangen van de bezwaarmakers niet goed hebben afgewogen.

Lees verder via ad.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren van prof. dr. A.E. (Jon) Schilder, prof. dr. Masja van Meeteren, prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Janine Janssen, dr. Remco Spithoven en Dr. Hans Moors en samen reflecteren op veiligheidsthema’s als cybercime, arbeidsmigratie en arbeidsuitbuiting, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ op locatie Koninklijk Instituut Van Ingenieurs te Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *