01:53
04 december 2023

Verwarde overlastgever: vaker en ernstiger

De politie heeft vorig jaar opnieuw fors vaker te maken gekregen met psychisch verwarde overlastgevers. De ernst van de incidenten neemt volgens de politie bovendien toe.Vorig jaar kwamen bijna 75.000 meldingen binnen, blijkt uit cijfers. In 2015 ging het nog om bijna 66.000 registraties. Het aantal meldingen stijgt sinds 2012 (ruim 44.000) jaarlijks gemiddeld met 14 procent.,,We hebben ook de indruk dat de ernst van de incidenten toeneemt. Dit heeft impact op de omgeving en vraagt veel van politiemensen op straat”, zegt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die over de problematiek gaat. Volgens hem is het cruciaal dat er meer aandacht komt voor preventie en dat signalen op tijd worden opgepikt. ,,Niet pas ingrijpen als sprake is van overlast of ernstiger problematiek”, aldus Aalbersberg.,,Voor een succesvolle aanpak is nodig dat ook partners uit de zorg en ondersteuning 24/7 bereikbaar en beschikbaar zijn in wijken en buurten. En dat er goede en herkenbare meldpunten zijn. De politie is voor veel burgers goed te vinden, maar men is daar lang niet altijd op het goede adres”, zegt Aalbersberg.Uit de cijfers is overigens niet op te maken of het aantal verwarde mensen ook stijgt. Eén iemand kan namelijk verantwoordelijk zijn voor meerdere meldingen. Mensen die in verwarde toestand iets strafbaars deden, zijn niet in de cijfers opgenomen. Bij de ‘verwarde overlastgevers’ gaat het overigens om allerlei categorieën mensen: van psychiatrisch patiënt en dementerende tot alcoholist.Het is de bedoeling dat de politie dit jaar de opvang in politiecellen en het vervoer van verwarde mensen begint af te bouwen. Daarom moeten alle gemeenten vanaf medio 2018 beschikken over een werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. ,,Er is nog veel werk te verzetten”, zegt Onno Hoes van het zogeheten Schakelteam Personen met Verward Gedrag dat zich met de voorbereidingen bezighoudt.Volgens Hoes is de basis dat mensen blijven bellen met hun zorgen over bijvoorbeeld een verwarde buurman of buurvrouw. Als die signalen goed worden opgepikt, kan hulp worden geboden. Binnenkort brengt het team van Hoes advies uit aan het kabinet, waarin onder meer zal worden gepleit voor een speciaal telefoonnummer voor mensen die bezorgd zijn om iemand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *