05:30
10 december 2022

Verschil in Nederland: een half decennium later

Verschil in Nederland: een half decennium later

Verschillen tussen mensen kunnen het leven interessant maken, maar wanneer ze leiden tot ongelijke levenskansen of sociale achterstanden is het een andere kwestie. Zulke verschillen zijn niet uitsluitend nadelig voor de mensen en groepen die aan het kortste eind trekken: ze kunnen ook negatief uitpakken voor de samenleving als geheel.

Dat doet zich bijvoorbeeld voor wanneer talenten niet tot wasdom kunnen komen, wat uiteindelijk negatief is voor de collectieve welvaart en het welbevinden van de bevolking. Het is ook denkbaar dat groeiende structurele ongelijkheid doorwerkt in tegengestelde visies op de samenleving, in meer sociale spanningen en in minder sociale cohesie.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.