04:24
29 februari 2024

Verkenning naar eenduidige indicatoren kinderarmoede

Verkenning naar eenduidige indicatoren kinderarmoede

Het kabinet heeft het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzocht om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijk is tot eenduidige armoede-indicatoren te komen die bruikbaar zijn voor een eventuele reductiedoelstelling voor armoede onder kinderen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hierbij de volgende formele onderzoeksvraag gedefinieerd voor CPB, SCP en CBS:

Is het mogelijk om (een) samenhangende, eenduidige, meetbare indicator(en) te maken die inzicht geeft/geven in de verschillende facetten van kinderen in armoede? Wat zijn de voors en tegens van deze indicator(en)?

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *